De Grebbelinie 1940

 

Thema: organisatie en besluitvorming

De Grebbelinie is naast het bombardement van Rotterdam wellicht het bekendste toneel van de gevechten om Nederland in de meidagen van 1940. De Grebbelinie is ook de botsing van twee besturingsconcepten, namelijk die van het Nederlandse leger en die van het Duitse leger. De een traditioneel, meer gericht op een Eerste Wereldoorlogachtige wijze van vechten, de andere gericht op bewegelijkheid en verrassing. Op deze dag gaan we met u de verschillende besturingsconcepten langs uit de Tweede Wereldoorlog en vertalen we deze naar de tegenwoordige tijd en uw organisatie.

 

We lopen het concept van het Nederlandse en Duitse leger langs en kijken hoe deze concepten zich vertalen naar de wijze van organiseren toen en nu. En welke ingrijpende gevolgen dit kan hebben in de werkelijkheid, zowel die van het slagveld als die van uw eigen organisatie. We laten u uw eigen organisatie aan de hand van uw besturingsconcept in kaart brengen en toetsen dit aan onze voorbeelden. De inzichten die hier uit voortkomen, kunt u in uw dagelijkse praktijk gebruiken en zullen een rode draad voor de volgende tours zijn. Naast de theorie gaan we vooral ook het ‘veld’ in, om proberen te voelen hoe de werkelijkheid van 1940 er uit moet hebben gezien.

Thema's zijn:

  • De mentale modellen en de voorbereiding vanuit Nederlands en Duits perspectief
  • Organisatie en besluitvorming vanuit Nederlands en Duits perspectief
  • Dilemma’s en ethiek in de casussen van majoor van Apeldoorn, sergeant Meijer en kapitein Gelderman

 

Daarnaast besteden we veel aandacht aan de factor Tijd: terrein kun je heroveren, tijd niet. De strijd om tijd is eigenlijk de werkelijke strijd. Een goede commandant neemt een juist besluit met de helft van de informatie omdat hij intuïtief weet wat er speelt. Intuïtie is in dit geval de mate van onverklaarbare gevoelskennis, die op basis van ervaring in de loop der tijd ontstaat. Goede leiders hebben hier een feilloos gevoel voor en maken hierbij het verschil.