Overloon 1944

 

Thema: omgevingsbewustzijn, de lerende organisatie en voorspelbaarheid

Minder bekend dan de twee voorafgaande zijn de gevechten in de omgeving van Overloon. Onder voortdurende druk van de Geallieerden trokken de Duitsers zich in de loop van een aantal maanden eind 1944 begin 1945 terug richting Venlo. Ze maakten daarbij kundig gebruik van het terrein om deze terugtocht zo lang mogelijk te rekken. Centraal bij de gevechten bij Overloon stond in feite de strijd om de beschikbare tijd: het zo lang mogelijk ophouden van de opmars van de Geallieerden.

 

Bij de voorbereiding en daadwerkelijke gevechten speelden het terrein verkennen, mogelijkheden zien om te benutten, het jezelf goed voorbereiden, het gebruikmaken van de voorspelbaarheid van de tegenstander, rekening houden met eventualiteiten speelden een doorslaggevende rol. We zullen ingaan op de voorbereidingen aan beide kanten, hun verkenning van de ‘markt’ en de wijze waarop ze deze markt wilden veroveren c.q. verdedigen. We zullen ook kijken hoe ze het intern hadden georganiseerd, hoe gevoelig ze waren voor de omgeving -  de zogenaamde situational awareness - en hoe gevoelig de betrokkenen waren voor verstoringen.

 

De lessen die hieruit naar voren komen leggen we naast de ervaringen van uw organisatie. Ook hier gaan we het veld in – letterlijk – om de verschillende verdedigingsposities te zien en om een beeld te krijgen waarom voor een specifieke locatie werd gekozen en welke consequenties deze keuze had. Net zoals uw keuzes ook gevolgen hebben voor het succes van uw organisatie.